Thống kê truy cập

UBND các xã, thị trấn

Huyện Bảo Lạc có 17 đơn vị xã và thị trấn, bao gồm:

  1. THỊ TRẤN BẢO LẠC            2. XÃ ĐÌNH PHÙNG           3. XÃ HUY GIÁP

  4. XÃ SƠN LỘ                         5. XÃ SƠN LẬP                   6. XÃ HƯNG ĐẠO

  7. XÃ HƯNG THỊNH                8. XÃ KIM CÚC                    9. XÃ HỒNG TRỊ

10. XÃ PHAN THANH              11. XÃ HỒNG AN                12. XÃ BẢO TOÀN

13. XÃ KHÁNH XUÂN              14. XÃ CÔ BA                      15. XÃ CỐC PÀNG

16. XÃ THƯỢNG HÀ               17. XÃ XUÂN TRƯỜNG