Thống kê truy cập

Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Bà: Nông Thị Nguyệt - Chủ tịch MTTQ huyện Bảo Lạc

2. Ông: Đàm Trung Kiên - Phó Chủ tịch

3. Bà: Lương Thị Bích - Phó Chủ tịch

4. Ông: Lục Văn Định - Ủy viên TT