Thống kê truy cập

Hội liên hiệp phụ nữ huyện

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Bà: Mông Ánh Hồng - Chủ tịch Hội phụ nữ

2. Bà: Nguyễn Thùy Linh - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ

3. Bà: Diều Thị Thiện - Cán bộ