Thống kê truy cập

Chiến dịch truyền thông cổ động hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/07/2019

Sáng ngày 11/07/2019, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc đã tổ chức chiến dịch truyền thông cổ động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/07/2019.

Bảo Lạc ra quân cổ động ngày dân số thế giới

Nội dung thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 đó là: “Việt Nam – 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD Cairo, 1994)”. Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc đã triển khai và trực tiếp chỉ đạo phòng Dân số - Truyền thông và Công tác xã hội   cùng với trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2019 cụ thể như: tổ chức diễu hành, cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện cũng như hệ thống trạm phát thanh các xã, thị trấn tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, tuyên truyền về lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Đặc biệt kêu gọi mỗi người dân hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên, không lựa chọn giới tính thai nhi...

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội, nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt nam nói chung cũng như huyện Bảo Lạc nói riêng giai đoạn 2011-2020.

Trịnh Hổ

Trung Tâm VH – TT Bảo Lạc