Thống kê truy cập

UBND huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 09/07/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện đã khắc phục những khó khăn, phát huy những thế mạnh, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 của huyện đạt theo tiến độ kế hoạch đề ra: Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 30/6/2019 được hơn 11 tỷ đồng đạt 47% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 5,766/ 13 tỷ đồng bằng 42,4% chỉ tiêu giao, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 48,2 tỷ đồng đạt 34,3% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt trên 1.600 tấn đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao và kế hoạch huyện phấn đấu, vượt 8,3% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng đàn trâu, bò trên địa bàn hơn 28.000 con; Tổ chức phun trên 1.500 lít thuốc tiêu độc khử trùng, hạn chế lây lan dịch bệnh, đến nay số lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tuy nhiên đã có chiều hướng giảm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, chỉ đạo các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí , đặc biệt là xã Huy Giáp, phấn đấu đến hết năm 2019 xã Huy Giáp sẽ hoàn thành thêm 4 tiêu chí về nông thôn mới. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; tổ chức thăm, tặng quà tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết. Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.

6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh,  huyện; Rà soát, đối chiếu và có giải pháp đối với các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường chưa đạt tiến độ 50% kế hoạch năm; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm tại các xã, thị trấn; Chủ động nạo vét các kênh, mương, tu sửa các công trình thủy lợi nhỏ để đảm bảo nước tưới cho cây trồng; Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình; Chỉ đạo thực hiện quy trình sáp nhập 24 trường học thành 12 trường theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trịnh Hổ

Trung tâm VH – TT Bảo Lạc