Thống kê truy cập

Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Bảo Lạc

Ngày 21/6, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trường Đoàn kiểm tra làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Bảo Lạc. Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Ích Chánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chức năng.

            6 tháng đầu năm 2019, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông có 233/235 TTHC đã được giải quyết theo cơ chế một cửa đạt tỷ lệ 99%, thực hiện qua Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGATE); tại cấp xã, thị trấn có 111/113 TTHC được giải quyết 98% tại UBND cấp xã, thị trấn. Kết quả giải quyết TTHC cấp huyện đã giải quyết 506/535 hồ sơ trước thời hạn, còn lại đang giải quyết. TTHC cấp xã giải quyết 14145/14231 hồ sơ trước và đúng thời hạn. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm túc văn hóa, văn minh công sở, không có thái hộ phiền hà, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người dân.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện, xã đã niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đăng tải công khai địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị khiếu nại trên các trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://baolac.caobang.gov.vn/phananhkiennghi) để tiếp nhận, phản ánh kiến nghị, xử lý phản ánh kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, đồng thời thông báo rộng rãi đến các xã, thị trấn. Các TTHC cấp huyện được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của huyện các TTHC cấp xã được liên kết đến trang Dịch vụ hành chính công của tỉnh. Phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện được trang bị các máy móc đáp ứng điều kiện làm việc. Các phòng chuyên môn đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã đảm nhiệm theo đúng quy định; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Đề án Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Tổng số cán bộ công chức cấp huyện 69 người, tổng số viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, viên chức giáo viên 1169 người; Cán bộ công chức cấp xã 372 người. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 theo quy định. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đáp chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nâng cao  hiệu quả công việc.

Kết luận quá trình kiểm tra, đồng chí Phó trưởng Đoàn Kiểm tra công tác CCHC tỉnh ghi nhận nỗ lực của UBND huyện Bảo Lạc đã tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC đến các phòng, ban trong huyện và cấp xã, thị trấn. Bên cạnh đó, hiện đại hóa thủ TTHC, thực hiện đầy đủ các nội dung giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại một số xã vẫn chưa triển khai đúng theo quy định, ứng dụng khoa học thông tin tại cấp xã vẫn còn thiếu một số nội dung, còn vướng nhiều khâu. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, UBND huyện cần quan tâm thực hiện tốt công tác CCHC hơn nữa, ban hành các kế hoạch CCHC, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện mô hình tiếp nhận và trả kết quả.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại thị trấn Bảo Lạc, xã  Bảo Toàn, Hưng Đạo, Hồng Trị, Bộ phận một cửa liên thông UBND huyện.

 

Trịnh Hổ

Đài TT – TH Bảo Lạc