Thống kê truy cập

Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Thủy điện Bảo Lạc B - Hạng mục: Lòng hồ, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng.

Số ký hiệu: 01/TB-HĐQT
Ngày ban hành:
Người ký:
Lĩnh vực văn bản: Thông báo
Đính kèmDung lượng
PDF icon 30085.PDF541.71 KB