Thống kê truy cập

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu gia tài sản ô tô

UBND huyện Bảo Lạc thông báo tổ chức đấu thầu tài sản:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản 02 ô tô bào gồm:

- Ô tô nhãn hiệu Quang Khoa: Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng)

- Ô tô nhãn hiệu Vinayaz: Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)

2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyên Bảo Lạc

- Điện thoại: 0203.870247

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 05/12/2018

UBND Huyện trân trọng thông báo để các cá nhân và tổ chức được biết./.

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2018-12-03-07-46-10-01.pdf465.25 KB