Thống kê truy cập

Bảo Lạc: Hiệu quả bước đầu từ sinh hoạt chính trị tư tưởng dưới cờ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Bảo Lạc đã chủ động cụ thể hóa với nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.

  

Một buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ sáng đầu tuần của cán bộ, công chức huyện Bảo Lạc.

 

Từ tháng 10/2018, huyện Bảo Lạc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ buổi sáng mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng. Lễ chào cờ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng gắn với những mẩu chuyện ngắn về tấm gương đạo đức của Bác, những bài học kinh nghiệm về thái độ làm việc, cách ứng xử của cán bộ với nhân dân và triển khai nhiệm vụ trực tiếp đối với các chi, Đảng bộ được thực hiện theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm thống nhất hành động cụ thể để hoàn thành tốt công việc theo trọng tâm, trọng điểm. Căn cứ kế hoạch của từng tháng, huyện sẽ tổ chức chào cờ, lồng ghép tuyên truyền, định hướng cụ thể nhiệm vụ trọng tâm với từng ngành, lĩnh vực theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội một cách xuyên suốt.

Qua 3 tháng triển khai thực hiện, việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần cho thấy sức lan tỏa của hình thức sinh hoạt chính trị này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời tạo hứng thú, phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả hơn.

Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần không những giúp cán bộ, công chức có được nền nếp nghiêm túc ngay từ giờ đầu làm việc, mà còn là nét đẹp văn hóa nơi công sở. Đồng thời, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò, vị trí và trọng trách được giao.

Đài TT - TH Bảo Lạc

Trịnh Hổ