Thống kê truy cập

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện chỉ thị số 01/2015/CT-TTG tại Cao Bằng

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1218-KH-UBND.pdf1.7 MB