Thống kê truy cập

Trang địa phương Cao Bằng: Bảo Lạc đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa.

Bảo Lạc đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa

Huyện Bảo Lạc có  tổng diện tích tự nhiên 92.072,86 ha, dân số toàn huyện trên 52,5 nghìn dân. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã xác định phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp là thế mạnh, tạo đòn bẩy để ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người dân

Trong những năm qua, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, trong đó: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao là thế mạnh của địa phương như cây hồi, cây trúc sào, cây Sở…đồng thời mở rộng diện tích trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày như: Dâu tằm, sắn, Lạc, Mía, lúa, ngô... Đẩy mạnh chương trình phát triển đàn bò, từng bước hình thành các vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung; tích cực cho công tác chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với người dân gắn với thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm; các chính sách đầu tư khuyến nông, khuyến lâm cho khu vực nông nghiệp, nông thôn được coi trọng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... 

Trong năm 2017 các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.197,32 tấn; Lạc đạt 92,28 tấn, Sắn 6.606,6 tấn, cỏ voi 51,5 ha, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 23,38 triệu/ha. Toàn huyện có 1.760ha cây hồi, 1.870ha cây trúc sào, 640 ha cây sắn và 110 ha dâu tằm…mỗi năm khai thác cho thu nhập trên 20 tỷ đồng. Các loại cây trồng là đặc sản, thế mạnh của địa phương có giá trị kinh tế cao như Mận máu, lê xanh, lúa nếp hương… cũng được quan tâm mở rộng diện tích gieo trồng. Chăn nuôi được huyện xác định là mục tiêu mũi nhọn, từ các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước huyện đã thực hiện hỗ trợ cho người dân phát triển chăn nuôi bò, trâu cái sinh sản, triển khai các mô hình lợn nái đen sinh sản giống địa phương, gà lương phượng, mô hình trồng cỏ chăn nuôi, mô hình chế biến thức ăn gia súc…kết quả tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn từng bước phát triển. Cùng với thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, công tác khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng được các cấp các ngành quan tâm thực hiện tốt, đã hạn chế đáng kể tình trạng thiệt hại do cháy rừng và tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. Trồng rừng có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

                  Trong năm 2017 trồng rừng mới đạt 394,62 ha đạt 168% chỉ tiêu KH. Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, huyện còn quan tâm tìm đầu ra và đăng ký thương hiệu cho các cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp, đưa các sản phẩm ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

                Để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương thời gian tới huyện Bảo Lạc rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành. Huyện cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và các nhà đầu tư trong khai thác tiềm năng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

Đài TT-TH Bảo Lạc