Thống kê truy cập

Thành phố triển khai nhiệm vụ phong trào TD ĐKXD ĐSVH năm 2015

Ngày 20/03/2015, Ban chỉ đạo TD ĐKXD ĐSVH Thành phố đã tổ chức tổng kết phong trào TD ĐKXD ĐSVH năm 2014, Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

     Năm 2014, Phong trào đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái” được các tổ chức chính trị xã hội  quan tâm, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố đã quên góp được trên 200 triệu đồng để hỗ trợ cho người nghèo bằng nhiều hình thức phong phú. Thông qua quy ước và các phong trào, các cuộc vận động như: ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, các hoạt động tương thân, tương ái, nhân đạo từ thiện v.v... được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần đẩy lùi các tiêu cực, thói hư, tật xấu và các tệ nạn xã hội. Cảnh quan đô thị trên địa bàn luôn được các cấp các ngành quan tâm, được quần chúng nhân dân ủng hộ. Kết quả bình xét năm 2014 toàn Thành phố có 15.984/17.122 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 93,4%. 146/215 tổ, xóm được công nhận đạt chuẩn đạt chuẩn văn hóa, bằng 67,9%. 254/280 cơ quan, đơn vị đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 90,7%.

     Các thiết chế văn hóa quần chúng phát triển mạnh mẽ, hiện nay có 79 đội văn nghệ tổ, xóm có quyết định thành lập, 06 CLB văn hóa - văn nghệ hoạt động trên địa bàn và nhiều đội văn nghệ xung kích của các phường như Sông Hiến, Hợp Giang qua các hoạt động góp phần cho việc bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, các nét văn hóa truyền thống của địa phương ngày một phát triển. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển rộng khắp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua phong trào, xuất hiện nhiều cơ quan, đơn vị có phong trào, chất lượng cao.

     Năm 2015, Thành phố tiếp tục tập trung cụ thể hóa nội dung của phong trào "TDĐKXDĐSVH" vào Nghị quyết của cấp uỷ Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng quy ước tổ, xóm. Tổ chức tốt các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tự giác thực hiện cam kết đã ký về các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng "xóm, tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

     Nhân dịp này UBND Thành phố đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2014. Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH trao giấy công nhận tổ xóm văn hoá năm 2014 cho 146 đơn vị, trao giấy công nhận tổ xóm văn hoá giai đoạn 2012- 2014 cho 43 đơn vị.