Thống kê truy cập

Thành phố chỉ đạo dập dịch châu chấu

Gần đây một số nơi trên địa bàn Thành phố đã xuất hiện dịch châu chấu phá hoại cây trồng. Tại phường Đề Thám, xã Hưng Đạo, Vĩnh quang phát hiện có các ổ châu chấu trên cỏ dại, cây cối, các bụi tre và rẫy ngô, gây ảnh hưởng trên diện tích 20 ha. Các ổ dịch này phát triển rất nhanh, ổ dịch phát triển đến đâu ăn trụi lá cây đến đó. Trước tình hình trên UBND Thành phố đã có văn bản số 191/ UBND-KT chỉ đạo khẩn cấp diệt trừ ổ dịch châu chấu gây hại cây trồng.


                        Cán bộ khuyến nông Thành phố phun thuốc diệt trừ châu chấu(Ảnh BCB)

     Theo đó Thành phố chỉ đạo các xã, phường, cán bộ Khuyến nông – Khuyến lâm và nhân dân tiến hành kiểm tra các diện tích gieo trồng, cỏ dại dọc hai bên bờ sông, suối. Khi kiểm tra phát hiện có ổ dịch, chủ động liên hệ với Trạm bảo vệ thực vật Thành phố để mua thuốc diệt trừ, đồng thời huy động nhân lực tổ chức dập các ổ dịch, không để dịch lây lan. 
      Phòng kinh tế chỉ đạo, đôn đốc Trạm bảo vệ thực vật Thành phố phối hợp với các xã, phường kiểm tra, đề xuất các phương án diệt trừ, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả phòng trừ dịch châu chấu. Hướng dẫn các xã, phường tổ chức thực hiện các phương án diệt trừ hiệu quả.  Phân công cán bộ hướng dẫn các xã, phường phun thuốc đúng liều lượng và đảm bảo an toàn, chủ động cung cấp nguồn thuốc bảo vệ thực vật phù hợp, hiệu quả nhất. 
                                                                                                             Văn Hoà