Thống kê truy cập

Đơn vị ngành dọc

I. CHI CỤC THỐNG KÊ

1, Địa chỉ:

- Tổ dân phố 2, TT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- ĐIện thoại liên hệ:

2. Cơ cấu tổ chức

a. (Bà) Đàm Thị Hậu - Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện Bảo Lạc

b. (Ông) Hoa Trung Dũng - cán bộ

c.(Bà) Lưu Thị Hiến - cán bộ

d. (Bà) Đinh Thị Oanh - cán bộ

e. (Bà) Đàm Thị Thảo - cán bộ

II. CHI CỤC THUẾ

1, Địa chỉ:

- Tổ dân phố 2, TT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- ĐIện thoại liên hệ:

2. Cơ cấu tổ chức

a. (Ông) Hoàng Văn Diễn - Chi cục trưởng

b. Nguyễn Văn Hưng - Chi cục phó