Thống kê truy cập

Liên đoàn lao động huyện

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Bà: Nguyễn Mai Hiên- Chủ tịch liên đoàn

2. Bà: Lưu Tuyết Thanh - Phó Chủ tịch

3. Ông: Lê Quốc Đạt - cán bộ