Thống kê truy cập

Phòng kinh tế hạ tầng

1. (Ông) Lê Hoàng Cương - Trưởng phòng

2. (Ông) Hoàng Văn Mão - Phó Trưởng phòng

3. (Ông) Trương Thế Cường - Phó Trưởng phòng

4. (Ông) Hoàng Quốc Đạt 

5.(Ông) Lục Minh Trọng

6. (Ông) Lưu Văn Tuyến

7. (Ông) Nông Quốc Khiêm