Thống kê truy cập

Hội cựu chiến binh huyện

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ:

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Ông: Quan Hùng Cường - Chủ tịch Hội cựu chiến binh

2. Ông: Mông Hữu Thiết - Phó Chủ tịch