Thống kê truy cập

Công an huyện

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại liên hệ: (0206) 3870213

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. (Ông) Sầm Minh Hồ - Trưởng công an huyện - ĐT: 0915.164.026

2. (Ông) Đàm Thế Giáp - Phó Trưởng công an huyện 

3.(Ông) Lương Văn Chủ - Phó Trưởng công an huyện 

4.(Ông) Bế Kim Doanh - Phó Trưởng công an huyện 

5. Cán bộ, chiến sĩ.