Thống kê truy cập

Ban chỉ huy quân sự

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Tổ dân phố 6, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2. Điện thoại liên hệ: (0206).

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. (Ông) Sầm Văn Hoàn - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

2. Cán bộ, chiến sĩ